Ιατρική Φροντίδα

Η εταιρεία μας συνεργάζεται με γιατρούς όλων των ειδικοτήτων που μπορούν να συνοδεύουν τα περιστατικά εάν κρίνεται αυτό αναγκαίο από τους γιατρούς που παρακολουθούν τον ασθενή
Με αυτό τον τρόπο αναλαμβάνουμε την μεταφορά του ασθενή με ασφάλεια και με πλήρως εξοπλισμένα αυτοκίνητα που θα πραγματοποιήσουν μια σωστή διακομιδή ασθενή.
Αναλαμβάνουμε όλα τα περιστατικά κατόπιν συνεννόησης της ιατρικής ομαδας μας για να προσφέρουμε στον ασθενή την ασφάλεια και το σεβασμό που απαιτείται